Inflacja wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Inflacje jest zjawiskiem ukazującym przeciętny poziom wzrostu cen towarów i usług następujący w określonym czasie w gospodarce. Dlaczego wysoka inflacja jest szkodliwa i kogo dotyka najbardziej?

Skutki dla społeczeństwa


Wysoka inflacja (powyżej 5%) ma negatywny wpływ na gospodarkę. Siła nabywcza pieniądza spada i staje się to coraz bardziej zauważalne. Rosną ceny artykułów spożywczych, ceny mieszkań, gazu, prądu i paliw. Ludzie zaczynają się denerwować, są sfrustrowani, bo ich portfele zaczynają świecić pustkami. W dłuższej perspektywie wysoka inflacja jest dla gospodarki destrukcyjna i jeśli rząd nie wprowadzi mechanizmów, które w jakimś stopniu ograniczą jej wzrost, może wyrządzić nieodwracalne szkody z falą bankructw na czele.

Kogo najbardziej dotyka wysoka inflacja?


1. Oszczędzający


W gospodarce, w której inflacja znacznie przewyższa wysokość stóp procentowych oszczędzający w gotówce lub na lokatach mogą jedynie obserwować, jak ich kapitał z roku na rok się kurczy. W tak trudnym okresie warto rozważyć ochronę kapitału poprzez inwestycje w bezpieczne aktywa, takie jak złoto czy nieruchomości.

2. Posiadacze kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu


Właściciele domów, których oprocentowanie kredytów hipotecznych nie jest stałe, zazwyczaj widzą okresowe wzrosty kosztów kredytów w czasie podnoszenia się stóp procentowych. Podnoszenie stóp procentowych jest jednym z mechanizmów zatrzymujących wzrost poziomu inflacji. Taki stan powoduje również zmniejszenie dostępności kredytów dla nowokupujących.

3. Inwestorzy w obligacje długoterminowe


Inwestorzy posiadający obligacje długoterminowe, które nie są indeksowane inflacją, są narażeni na poważne straty finansowe. Zwłaszcza jeśli wysoki poziom inflacji utrzymuje się w długim okresie czasu np. 2-3 lata.

4. Emeryci


Wysoka inflacja często oznacza wzrost płac, ale nie przynosi to korzyści emerytom, których dotyka jedynie niewielka rewaloryzacja. Tak naprawdę pula emerytów jest z góry ustalona, a budżet nie jest z gumy i rzadka da się uzyskać dodatkowe środki na wyrównania dla seniorów. Presja cenowa może jeszcze bardziej zaszkodzić portfelom emerytów, jeśli mają zbyt dużą ekspozycję na gotówkę lub inwestycje o stałym dochodzie, takie jak obligacje i lokaty.

5. Kupujący po raz pierwszy


Ludzie (zwłaszcza młodzi), którzy chcą zaoszczędzić na swój pierwszy dom w warunkach wysokiej inflacji, muszą stawić czoła błyskawicznie rosnącym cenom domów, wyższym oprocentowaniu kredytów hipotecznych oraz nieustannym obniżkom wartości pieniędzy, które uzbierali na zaliczkę.

6. Kredytobiorcy kart kredytowych


Większość kart kredytowych ma zmienną stopę procentową powiązaną z głównym indeksem, takim jak stopa główna. To wskazuje na fakt, że właściciele kart doświadczają rychło rosnących stawek, a co się z tym wiąże wyższej kwoty spłat należności.

Wnioski, które nasuwają się z powyższych przykładów, są takie, że nie opłaca się trzymać gotówki pod poduszką, obligacji, które nie są indeksowane inflacją, lokat krótko i długoterminowych. Gotówki trzeba się pozbywać i zamieniać na wartościowe aktywa (złoto, srebro, nieruchomości, dzieła sztuki, alkohole kolekcjonerskie), które skutecznie ochronią kapitał w czasie kryzysu inflacyjnego.

1 thought on “Inflacja wszystko, co musisz o niej wiedzieć

  1. Czyli inflacja dotyka ludzi, którzy mają kapitał i mogliby go zainwestować żeby rozwijać gospodarkę. Dlaczego rząd nie chce walczyć z inflacją?

Comments are closed.